ฉลากแนะนำวิธีดูแลรักษาเสื้อผ้า

ฉลากแนะนำวิธีดูแลรักษาเสื้อผ้า

ผู้ผลิตเสื้อผ้าจะมีการติดฉลากดูแลเนื้อผ้า เพื่อช่วยให้ทราบวิธีในการซักอย่างไม่เป็นอันตรายต่อเสื้อผ้า โดยจะมีการทดสอบเนื้อผ้าเหล่านั้นมาเป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้สิ่งที่ประดับอยู่บนเสื้อผ้า เช่น ลูกปัด เลื่อม กาวสำหรับยึดติดต่างๆ นั้น อาจไม่ได้รวมอยู่ในการทดสอบ จึงเป็นข้อควรระวังสำหรับการซัก

สำหรับเสื้อผ้าที่ไม่มีฉลากดูแลเนื้อผ้านั้น ความเสี่ยงจะตกอยู่กับผู้ซัก ดังนั้นหากคุณนำมาซักทางร้านฯ เราอาจไม่ทราบวิธีซักที่ถูกต้อง แต่ทางร้านฯจะพิจารณาเนื้อผ้า และจะทำการซักด้วยวิธีที่ทางร้านฯเห็นว่าดีที่สุดให้กับคุณ

 

รับทำ-e-book