ซัก อบ รีด (พับ) – Wash & Iron (Folded Clothes)

จำนวนน้อย (A few pieces)

จำนวนมาก (A lot of pieces)

ถ้าคุณลูกค้าต้องการแขวนเสื้อผ้า สามารถแจ้งได้ค่ะ

แต่ทางร้านฯจะคิดค่าบริการเพิ่ม โดยไม้แขวนเสื้ออันละ 5 บาทค่ะ  

(หรือสามารถนำไม้แขวนมาเองได้ค่ะ)

If you want to hang your clothes, just let us know and we’ll hang it up for you,

but we must charge 5 baht per piece of hanger

(or you can bring it by yourself).

 

* ทางร้านฯ จะคำนวณว่าคิดราคาแบบใดต่ำกว่ากัน ระหว่างคิดราคาซักรีดเป็นชิ้น และ ซักเป็นกิโลกรัม/เหมาตู้ แล้วนำมารีดเป็นชิ้น และเลือกแบบที่ราคาต่ำกว่าให้ค่ะ

** ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* We will calculate the price between wash & iron per piece AND wash per kg/loading & iron per piece, and choose a lower price for you.

** We reserve the right to change our prices without prior notice.